Voorstelling draaiboek voor inclusief volwassenonderwijs

Voorstelling draaiboek voor inclusief volwassenonderwijs

Slotevent CVO inclusief

Voorstelling draaiboek voor inclusief volwassenonderwijs

-Voor directies, begeleiders en ouders-

Op dit event presenteren we het traject dat afgelegd werd bij het ontwikkelen van het draaiboek voor inclusief volwassenenonderwijs*. We luisteren naar de ervaringen van CVO-docenten en van cursisten met een verstandelijke beperking. Zij vertellen over inclusief onderwijzen, inclusief les volgen, ondersteund worden en toeleiding naar werk.
Het project resulteerde in een aantal beleidsaanbevelingen waarover we van gedachten wisselen met vertegenwoordigers uit de domeinen onderwijs, zorg en welzijn en werk. Lieven Boeve, Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Evy Beniest,
Vertegenwoordiger voor het Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, bevestigden reeds hun deelname. Moderator is Guy Tegenbos.

Keynote speaker voor dit event is Beno Schraepen, lector orthopedagogie, onderzoeker aan het kenniscentrum ISOS en het Studiecentrum voor inclusie aan de AP Hogeschool. Als coach begeleidt hij inclusieve processen binnen alle levensdomeinen (onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd en zorg). Beno Schraepen heeft het over “De plicht tot inclusie”.

9u00 - Inloop met koffie
9u30 -
Verwelkoming
9u35 -
CVO inclusief – het project
10u05 -
Getuigenissen van docenten en inclusieve cursisten
10u35 -
Keynote speaker Beno Schraepen: “De plicht tot inclusie”
11u05 -
Intermezzo "(on)gewoon mezelf"
11u10 -
Panelgesprek met ondermeer Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs) en Evy Beniest
(GO!)
11u45 -
Draaiboek – 15 stappen naar Inclusief Volwassenenonderwijs
12u15 -
Afronding gevolgd door broodjeslunch

Het draaiboek is het resultaat van het ESF-project CVO Inclusief*. De deelnemers aan het event ontvangen een exemplaar.


De studiedag richt zich op verschillende doelgroepen zoals vertegenwoordigers van CVO’s, BuSO-scholen, organisaties die zich inzetten voor personen met een (verstandelijke) beperking, centra die toeleiden naar werk en/of Begeleid Werken en naar iedereen die zich betrokken voelt bij leren en werken voor personen met een (verstandelijke) beperking.

Praktisch:

Maandag 2 december: 9.30 uur tot 13u. Onthaal vanaf 9 uur.
Plaats: Hendrik Consciencegebouw, Hadewych auditorium, Koning Albert II Laan 15, 1210, Brussel
Deelname: 30 euro, inclusief draaiboek en broodjeslunch.

Inschrijven: Klik hier