Basisschema IN-CLU-SIE


Inclusie veronderstelt acties van het individu, de groep en de samenleving. Zo dient de samenleving open te staan voor personen met een beperking. En evenzeer wordt van de persoon met een beperking verwacht om stappen naar ‘verbinding’ te zetten. Het gaat over vragen zoals ‘Ken ik mezelf?’, ‘Luister ik voldoende naar mezelf?’ en ‘Voel ik wat voor mezelf belangrijk is?’. Vorming speelt hierin een grote rol.


Inclusie =

Ik kan mezelf zijn

Jij en ik, wij voelen ons gezien en gehoord

We nemen verantwoordelijkheid op voor elkaar

De groep neemt mij op als volwaardig lid

De samenleving kiest voor diversiteit, daadkracht en duurzaamheid

Zo maken wij samen de samenleving tot een thuis voor jou en mij