Onze missie

We vertrekken vanuit de sterke regionale inbedding, dicht bij de leefwereld en de eigenheid van volwassenen met een handicap.

We realiseren een evenwichtig en gespreid aanbod van vorming op maat over een brede waaier van thema's in Vlaanderen en Brussel.

Als experts in aangepaste vorming zijn wij innovatieve en toonaangevende partners voor de overheid, culturele, vormings-, welzijns- en andere organisaties.

We verscherpen de zichtbaarheid van het vormingswerk voor personen met een handicap en autisme en beklemtonen het belang van dit vormingswerk. Zo bouwen we mee aan een inclusieve samenleving waarin de grenzen van vandaag niet de grenzen van morgen zijn!