Praktische informatie en algemene voorwaarden

1. Onze deelnemers zijn volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Zij zijn geïnteresseerd in de vorming.

2. De vorming is in een kleine groep. De educatief medewerker staat in voor een kwaliteitsvol programma en een fijne groepssfeer. Iedere deelnemer krijgt gedeelde en persoonlijke aandacht.

3. We vragen je om steeds mee te hebben: je identiteitskaart en een briefje met daarop je adres, noodnummers en andere belangrijke informatie voor in geval van nood.

4. In onze prijs zit de kost voor de activiteit en de nodige materialen, de begeleiding, de administratie en de verzekering.

5. Medicatie moet je altijd zelf meebrengen. Doe dit zo geordend mogelijk, bv. in een pillendoosje of een blister. Zorg dat je goed weet, wanneer je wat moet innemen. Indien nodig zeg het vooraf, of aan het begin van de vorming aan de educatief medewerker, zodat deze kan toezien dat je de medicatie neemt.

6. ADL-opdrachten behoren niet tot de taak van de educatief medewerker. Wel zal er flexibel omgegaan worden met eenvoudige ondersteunende handelingen. Accidentele situaties en EHBO zullen naar best vermogen verholpen worden.

7. Tijdens de vormingen kunnen er foto’s getrokken worden. Als deelnemer trek je foto’s die alleen in de eigen levenssfeer mogen getoond worden. Medewerkers van Pasform nemen foto’s die eventueel kunnen gebruikt worden in een brochure, op de website, bij een tentoonstelling, …. Indien je niet wilt dat foto’s gebruikt worden waar jij herkenbaar op staat of jouw resultaat van de activiteit (schilderij, juweeltje, …) vermeld dit dan uitdrukkelijk bij de inschrijving.