Toegankelijkheid

Skip to main content

Over Pasform

Pasform is een sociaal culturele organisatie.

Wij leggen verbinding tussen mensen met
een verstandelijke beperking onderling, hun
omgeving en de ruime samenleving.

Pasform is een culturele organisatie.

Cultuur is creativiteit en kunst. Het geeft kleur aan je leven, laat je verbeelding werken en het laat je emoties vrij.

Cultuur is hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij onze samenleving vormgeven.

Pasform is een vormingsorganisatie.

Pasform versterkt mensen met een beperking via samen-beleven en samen-leren in een ongedwongen sfeer.

De educatief medewerkers werken met kleine groepen en zorgen voor een toffe sfeer met aandacht voor elke deelnemer.

Pasform bouwt al 30 jaar aan een inclusieve samenleving.

Iedereen is waardevol!

We bouwen aan een samenleving waarin iedereen welkom is en kansen krijgt om te groeien en zich te ontplooien.

We zijn een lerende organisatie die voortdurend ontwikkelt en innoveert. Bij Pasform geloven we sterk in samenwerking en inclusie.