Toegankelijkheid

Skip to main content

Pasform geeft ook
vorming op (aan)vraag!

Bijvoorbeeld inclusie bevorderen in je organisatie
of een traject begeleiden met deelnemers, ouders en netwerk.

Een vorming op jouw maat?
Neem contact op!