Toegankelijkheid

Skip to main content

Inleefparcours 'Doetertoe'

Beleef de wereld van mensen met een verstandelijke beperking.

Dit inleefparcours belicht thema's die op een interactieve manier meer inzicht geven over leven met een verstandelijke beperking. 

Een educatief medewerker en een ervaringsdeskundige van Pasform begeleiden deze doe-activiteit.  'Doetertoe' staat stil bij thema's zoals inspraak, mobiliteit, betutteling, vriendschap, relaties, geld, …

Kostprijs: €150 (+ verplaatsingskosten)

Hoe werkt het?


De leerlingen worden in groepjes verdeeld en staan stil bij verschillende thema's.

Openbaar vervoer

In een stripverhaal lezen de leerlingen wat er allemaal kan misgaan bij het nemen van de bus. Ze gaan na of ze dezelfde drempels tegenkomen of niet.

Betutteling

Aan de hand van een rollenspel ervaren leerlingen hoe het voelt om betutteld te worden.

Seksualiteit en relaties

Leerlingen gaan met elkaar in dialoog via stellingen die uit het leven gegrepen zijn. De vooroordelen die leerlingen hebben omtrent dit thema worden gecheckt met een puzzel.

'Omgaan met'

Leerlingen leren hoe ze moeten omgaan met mensen met een verstandelijke beperking via filmpjes waarin onze ervaringsdeskundigen de hoofdrol spelen.

Geld

De financiële hindernissen waar mensen met een verstandelijke beperking te maken krijgen wanneer ze zelf hun budget beheren.

Frustraties

Een 'spiegeldoos' laat leerlingen een opdracht uitvoeren die op het eerste zicht gemakkelijk is. Het is enorm frustrerend wanneer blijkt dat de opdracht toch niet zo goed lukt.

Inspraak

Het spel 'Over de streep' plaatst leerlingen in de schoenen van iemand met een beperking. Ze ervaren wat mensen met een verstandelijke beperking wel of niet zelf mogen beslissen. De ervaringsdeskundige doet ook mee, dat maakt het nog leerrijker.

Interesse in dit inleefparcours?

Neem contact op voor meer info!